Bezpečnost zákazníků Master Internet nám není lhostejná

Master Internet dlouhodobě staví otázku bezpečnosti na první příčky svých priorit. S narůstajícím počtem bezpečnostních hrozeb, síťových útoků a anomálií v poslední době jsme proto přistoupili k založení vlastního bezpečnostního týmu MASTER.CZ-CSIRT. Jeho cílem je zvýšení bezpečnosti v autonomním systému Master Internet (AS24971) a zvýšení kvality služeb na poli působnosti této komerční sítě. Klademe důraz na sdílení a výměnu informací s ostatními CSIRT týmy a věříme, že dopomůže k rychlejšímu a efektivnějšímu řešení problémů spojených s útoky. Protože právě informace o charakteristice útoku, zdrojové síti nebo úspěšné metodě obrany bývají spolu s rychlostí jejich obdržení klíčové pro vyřešení incidentu.

O nás

Základní informace

E-mail: csirt@master.cz
Telefonní kontakt: +420515919805
Web: https://csirt.master.cz
Adresa: Master Internet s.r.o.
MASTER.CZ-CSIRT Team
Cejl 20
612 00  Brno

Pracovní doba

Bezpečnostní incidenty řešíme v pracovní dny od 9:00 do 16:00
Časová zóna: GMT+1 / GMT+2(DST)

Kontakt

E-mail csirt@master.cz
PGP key ID: 0x10CA23A2
Fingerprint: 833A 01BD 033B 4F8D 2C18 B5DD FCAE CA83 10CA 23A2

Hlášení bezpečnostního incidentu

Pro hlášení bezpečnostního incidentu použijte e-mailovou adresu abuse@master.cz a uveďte níže požadované informace.

 • Základní kontaktní informace (jméno a organizaci, e-mail, telefon)
 • IP adresu a typ incidentu
 • Hlášení o scannování musí obsahovat část logu obsahující záznamy o útoku
 • Hlášení o spamu nebo viru musí obsahovat kompletní nemodifikovanou hlavičku daného e-mailu, který je považován za spam nebo vir
 • Hlášení phishingu nebo pharmingu musí obsahovat URL a pokud možno i zdrojovou stránku webové stránky

Základní postup při řešení jednotlivých bezpečnostních indcidentů je sepsán ve veřejně dostupném dokumentu.

Členové týmu

 • Jan Hrnčíř | hrncir@master.cz | Fingerprint: 899D 38EC 9EA3 2714 FF13 D59B 5951 822A 36EA E23B
 • Martin Žídek | zidek@master.cz | Fingerprint: B7B6 79D5 CCEE 75DF 4CA3 D034 78C3 1BB0 9FC6 5909
 • Martin Homola | martin.homola@master.cz | Fingerprint: 4C33 1555 4130 EB82 BDC7 779D 0FCD 9B9D 7342 38C3
 • Jan Štela | stela@master.cz | Fingerprint: BAB2 CC0B 2087 4D9F 8D2C A10D D331 3AA2 2DD2 E43D
 • Martin Chudý |chudy@master.cz | Fingerprint: BE2A 4A1C 0DC0 4930 6BC9 23B1 EB54 9371 7B2C 50DD
 • Jan Vondra |vondra@master.cz | Fingerprint: A19E 2B9A E637 B627 4519 0AA5 0DFE 45FE 612C B5CF